image

Life Planning

If you don't design your own life plan, chances are you'll fall into someone else's plan.
And guess what they have planned for you?
Not much! - Jim Rohn

Laat niet iemand anders jouw levensplan bepalen! Investeer in jezelf en werk samen met mij aan jouw persoonlijk Life Plan. Als Life Planner help ik je de kans te grijpen om jouw ideale leven te creëren en de juiste financiële beslissingen te nemen. De mens op de eerste plaats, geld op de tweede.

Grondlegger George Kinder verwoordt het prachtig: “Life Planning is, naar mijn bescheiden mening, Financial Planning op zijn best”. Deze visie is mij op het lijf geschreven!

EVOKE®-MODEL

Gebrek aan geld en tijd zijn de meest genoemde argumenten waarom mensen niet doen wat ze willen doen. Vaak wordt gezegd: “als ik genoeg geld heb, dan ga ik mijn dromen waarmaken” of “als ik meer tijd zou hebben, zou ik mijn ideale leven kunnen leiden”. Op deze manier stel je je leven uit. steeds weer. Tot later. Tot het te laat is.

Life Planning onthult met inzet van het EVOKE®-model wat mensen echt willen met hun leven maar wat ze nog niet hebben bereikt dankzij diverse "geld excuses".
Samen kijken we naar de aspecten die er in jouw leven toe doen, in de volle breedte. Vervolgens kijken we hoe belangrijk deze kwaliteiten voor je zijn. Tenslotte bepalen we een strategie / actieplan zodat we er voor zorgen dat je de voor jou wezenlijke zaken ook daadwerkelijk doet.

Dromen en wensen

Jouw persoonlijke dromen en wensen in kaart brengen is een vak en mijn werk. Daarnaast kijk ik naar je huidige financiële situatie en naar hoe je financiën zich in de toekomst ontwikkelen.

Ik combineer die gegevens van jouw dromen en wensen met je financiële situatie. Zo maak ik inzichtelijk welke vervolgstappen jij kunt zetten, en help ik je jouw dromen maximaal te realiseren.  
Als Life Planner ondersteun ik je om de energie in jezelf te vinden om jouw doelen te bereiken. Ook bij de uitvoering van je plannen blijf ik graag nauw betrokken. Zodat we kunnen bijsturen als dat nodig blijkt omdat er wijzigingen zijn. Jouw Life Plan is geen statisch iets, maar een dynamisch geheel dat steeds naar jouw wensen bijgesteld kan (moet!) worden.